İNSAN

 
İslam medeniyetinde insan, evrenin kendisine sığdığı bir küçük âlemdir. Bu yüzden İslam medeniyetinin yetiştirdiği bilim insanlarının hepsi, bir bütün olarak gördükleri evren-insan ilişkisini çok yönlü olarak ele almışlardır. İbnü’l-Heysem optik kuramları üzerine çalışırken felsefe risaleleri de yazmıştır. İbn Sînâ felsefi araştırmalarının yanı sıra tıp biliminin kurucu kitaplarını telif etmiş, müzik teorisi üzerine düşünceler geliştirmiş, mantık ve matematik alanında eserler vermiştir. Kindî matematikle, sayılarla, şifrelerle uğraşırken aynı zamanda fizik ve kimya alanında eserler yazmış, İslam’ın ilk filozofu olarak kabul edilmesini sağlayacak felsefi eserler ortaya koymuştur. Bilginin kurumsal bir yapıya değil insana ait olduğuna, insanı ise bilgiyi yorumlama ve aktarma biçimlerinin değerli kıldığına inanan bu hezarfen kişiliklerin her biri tek başlarına birer enstitü sayılırlardı.
 
 
1 / 6