BİLİM TARİHİ

 
 
 

2019 Prof. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi alanındaki araştırmalarıyla, kurduğu müze ve kütüphanelerle dünyanın en önemli bilim insanları arasında kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, 4 Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsünde Şarkiyatçılık alanının öncü isimlerinden olan Alman profesör Hellmut Ritter’in öğrencisi olarak eğitim aldı. 1954 yılında Buhâri’nin hadis kaynaklarına dair doktora tezini tamamladı. Bu tezi onun dönemine kadar sözlü olduğu düşünülen hadis kaynaklarının yazılı olduğunu kanıtlaması açısından önemlidir. 1961 yılında Almanya’ya gitti ve orada yardımcı doçent olarak görev yapmaya başladı. 1965 yılında Frankfurt Üniversitesinde profesör olan Fuat Sezgin’in yazdığı “Geschichte des Arabischen Schrifttums” (Arap İslam Bilimleri Tarihi) isimli eseri günümüzde hala alanında öncü eser olarak nitelendirilmektedir.

“Batı Uygarlığı İslam Uygarlığının devamıdır. Batı, İslam Medeniyetinin bir çocuğudur, ilimler tarihi yeniden yazılmalıdır.” diyerek kendisinden önceki ezberlenmiş bütün kalıpları sarsan Fuat Sezgin’in öncü çabaları sayesinde bugün İslam bilim tarihi, hak ettiği değere yakışır bir gözle yeniden okunabilmekte ve geleceğe meşale olabilmektedir. 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı vesilesiyle kendisi ve İslam bilim tarihi hakkında yapılan çalışmalar daha çok insanın yolunu aydınlatmaya devam etmektedir.