GÖZLEM

 
Dünyadaki yerimizi ne tür bir yaklaşımla anlamlı kılabiliriz? Çevremizi hangi evren modeli içinde değerlendirmeli, hangi perspektiften bakarak düşünmeli ve hayatımızı nasıl düzenlemeliyiz? Bütün bu soruların cevabını arayan insanoğlu, gözünün ve imkânlarının ulaşabildiği son sınıra kadar evreni incelemiştir.

Babil ve Hint medeniyetlerinden, Antik Yunan’dan ve Mısır’dan devralınan cevapların birikimiyle İslam dünyasının matematikçileri, astronomları ve doğa filozofları bu konuda özgün çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Abdurrahman Es-Sûfî, Bîrûnî, Battânî, Uluğ Bey, Ali Kuşçu ve Takıyüddin Er-Râsıd gibi dahiler, kurdukları rasathanelerde yaptıkları gözlemlerle var olan kaynakları değerlendirip düzeltmişler, yenilikçi yorumlar ve hesaplarla genişletmişler ve icat ettikleri gözlem aletleriyle pek çok keşfe imza atmışlardır. Tarihte ilk kez bilimsel amaçlı gözlem bu dönemde yapılmaya başlanmış, modern rasathanelerin ilk örnekleri İslam coğrafyasında ortaya çıkmıştır.
 
 
1 / 4