MEDENİYET

 
Kültürlerin ve toplumların bilim ve sanat aracılığıyla kaynaşması her zaman çok etkili sonuçlar doğurmuştur. Müslüman seyyahların medeniyetler arası bu etkileşimde rolü büyüktür. Ticari gelişmişliğin, üst düzey bir şehirleşmenin ve fikir hayatındaki canlılığın İslam medeniyetinin varlığını oluşturan unsurlar olabilmesi farklı toplumlarla kaynaşmanın getirdiği birikime açık olmakla mümkün kılınmıştır. Bu sayede İslam’ın toplum hayatında temellendirdiği yaşayış ilkeleri, yeme-içme kültürü, ticaret sistemi ve düşünce akımları da dünyadaki birçok medeniyete temas edip onları dönüştürmüştür.
 
 
1 / 3