KEŞİF

 
İnsanlığın varoluş serüveni, tarih öncesi çağlardan itibaren dönüm noktası olan keşiflerle örülüdür. Evreni yeni bakışlarla ve süreklilik içinde kavrama isteği insana büyük medeniyetler inşa ettirmiştir.

Mezopotamya, Babil, Hint, Mısır ve Yunan medeniyetlerinin yanı sıra İslam medeniyeti de bilim tarihinde dönüm noktası olan yeniliklere ve kişilere ev sahipliği yapmıştır.

Bilgi, nereden gelirse gelsin yitik bir hazineymiş gibi onun peşinde olan Müslümanlar, Abbasi halifelerinin teşvikiyle başlayan çeviri faaliyetleri ile kaybolmaya yüz tutmuş felsefe ve bilim geleneğini yeniden gün yüzüne çıkarmış, Bağdat şehrini dünyanın en önemli düşünce ve bilim okullarının merkezi haline getirmişlerdir. Çeviri faaliyetlerinin beşiği olarak kabul edilen Beytü'l-Hikme, kendi devrinde bugünün öncü araştırma enstitülerinin üstlendiğine benzer bir misyon üstlenerek bilimin yolculuğunu şekillendirmiştir.
 
 
1 / 2